Site icon Erhvervslejemål

Carlsberg Byen ombygger gamle maltsiloer til erhvervslejemål

Carlsberg Byen, der ligger på Carlsbergs tidligere fabriksområde, vil nu ombygge 24 af fabrikkens gamle maltsiloer til 4.500 kvm erhvervslejemål. Det skriver Byensejendom.dk

Carlsberg Byen har nu taget endnu et skridt hen imod den komplette forvandling af det gamle fabriksområde til en ny og trendy københavnsk bydel. De er nemlig nu gået i gang med omdannelsen af en central bygning i det kendte område, skriver Byensejendom.dk. Bygningen, der skal forvandles til erhvervslejemål, huser 24 ældre siloer, som i sin tid blev brugt i forbindelse med ølbrygning på fabrikken, og den er beliggende lige ved siden af den ikoniske Dipylonport og Ny Carlsberg Bryghus.

4.500 kvm erhvervslejemål af alle slags

Den snarligt transformerede bygning vil få navnet, Dipylon Hus, opkaldt efter den kendte og elskede Dipylonport, som den, som nævnt, bliver nabo til. Og Dipylon Hus vil blive konstrueret som et såkaldt multifunktionelt hus: det vil rumme alle typer erhvervslejemål side om side. Der vil således både være erhvervslejemål til kontorer, restauranter, butikker med mere, skriver Byensejendom.dk.

Dipylonport og Ny Carlsberg Bryghus , som det kommede hus vil være nabo til, er fredede bygningsværker med en stor kulturel værdi, hvorfor det har været vigtigt at skabe en ny ejendom og nye erhvervslejemål, der går godt i spænd med og respekterer de to bygninger og den kulturarv, de repræsenterer. Det er arkitektfirmaet, Arkitema Architects, der i samarbejde med ingeniørvirksomheden, EKJ og totalentreprenørfirmaet MT Højgaard, står bag det store, nye byggeprojekt, skriver Byensejendom.dk.

Liv i og mellem bygningerne

Dipylon Hus kommer til at indeholde seks etager plus kælder og får en overordnet let konstruktion. Øverst bygges en stor, østvendt tagterrasse, og i stueetagen bliver der åbnet op ud mod gaden, på den vis at der konstrueres en gennemgående restaurant, der kommer til at gå fra Ny Carlsberg Vej og helt op til pladsen, der kaldes Bag Elefanterne. Den løsning er et resultat af Carlsberg Byens ønske om at skabe et kvarter, der både rummer liv i og mellem husene, skriver Byensejendom.dk.

Den 1. september slog Carlsberg Byens administrerende direktør det første hammerslag til den nye bygning i selskab med Poul Schülein, partner i Arkitema Architects, skriver Byensejendom.dk. Så arbejdet er nu altså officielt godt i gang. Bygningen vil komme til at rumme 3.600 kvm erhvervslejemål til kontorformål og 760 kvm erhvervslejemål til caféer og/eller restauranter. Dipylon Hus forventes at være færdigbygget ultimo 2017, hvor de mange kvm erhvervslejemål vil stå klar til indflytning.

Læs mere

Læs artiklen hos byens ejendomme.

Find ledige erhvervslokaler ved Carlsberg byen hos Lokalebasen.dk.

Exit mobile version