You are currently viewing Deas overtager administration af 274.000 Valad-kvadratmeter

Deas overtager administration af 274.000 Valad-kvadratmeter

DEAS´ indgik i april et samarbejde med Valad Europe om at administrere det internationale ejendomsinvesteringsselskabs danske ejendomsportefølje på 229 lejemål.

Valads solide portefølje af erhvervsejendomme og lejemål er fordelt på 274.000 m² i 17 større kontor-, lager- og produktionsejendomme i Storkøbenhavn, Jylland samt på Fyn.

I forlængelse af den ny samarbejdsaftale har VALAD ønsket at outsource en større del af administrations-opgaverne til DEAS end hidtil, mens Valad Europe fortsat selv står for asset management-opgaven.

“Vi vil fremadrettet prioritere at fokusere på vores kerneforretning, altså værdiskabelse og strategisk udvikling af erhvervsejendomme.

Den nordiske region vil nu som før være et uhyre vigtigt marked for os, og vi ønsker derfor at fortsætte med at levere maximalt til investorerne i vores aktuelle ejendomsfonde.

Vi har prioriteret DEAS som samarbejdspartner, fordi de bedst er i stand til at levere overbevisende økonomiske resultater på også vores ejendomme, ligesom DEAS´ kvalitetsstyring og dokumentationsrutiner er yderst velegnede til at understøtte vores forretningsgange,” siger Head of Nordic i Valad Europe, Mikael Arne Fogemann.

Valads nordiske division forvalter små 100 ejendomme til en samlet værdi af omkring fem mia. kroner.

Læs mere om Valads ny samarbejde med DEAS her

Tjek her, hvis du søger kontor- og erhvervslokaler i Glostrup