You are currently viewing Erhvervslejemål i moderne design kræver indeklima tiltag

Erhvervslejemål i moderne design kræver indeklima tiltag

Det er i disse år in med erhvervslejemål, der er indrettet med åbne kontorlandskaber og store glasfacader. Men skønt løsningen er både flot og har praktiske fordele, giver denne sammensætning problematikker, der skal tages hånd om, hvis der skal bevares et sundt indeklima. 

De fleste kender følelsen af at sidde i et erhvervslokale, hvor luften er for ’tung’, hvor der er for koldt eller varmt eller andre omstændigheder, der gør det pågældende erhvervslejemål ubehageligt at arbejde i, så det påvirker ens præstation negativt.

Dårligt indeklima har altid været et udbredt fænomen i erhvervslejemål, og ofte er problemet ringe luftkvalitet, svingende eller høje temperarturer, svamp eller for meget støj. Det nye er dog, at den arkitektur og indretning, man ofte ser i moderne erhvervslejemål, forstærker disse problematikker. Sådan lyder det fra ekspert i indeklima Peter Aufeldt, der er afdelingschef i arbejdsmiljøafdeling i det rådgivende ingengiørfirma, Orbicon.

Ifølge Peter Aufeldt er dét, der har medført den største forandring, når det kommer til indeklima i de seneste år, at de åbne kontorlandskaber er blevet så udbredte. Sideløbende med at nyere erhvervsbygninger i dag ofte har meget mere glas i facaden. Den kombination gør, ifølge Peter Aufeldt, at de problemer der har været udbredt i erhvervslejemål i årevis bliver forstærket.

Ofte temperatur-problemer i erhvervslejemål

Store mængder af glas i de moderne erhvervsbygningers facader medfører væsentlige temperatursvingninger i de pågældende erhvervslejemål. Og er lokalerne samtidigt indrettet som storrumskontorer, skal temperaturen i hvert lokale herudover matche en stor meget gruppe medarbejdere, der kan have vidt forskellige behov.

Peter Aufeldt pointerer, at der er ingen tvivl om, at jo færre ansatte, der sidder i hvert rum, jo nemmere er det at blive enige om et tilpas indeklima, hvor temperatur og støjniveau passer alle.

Det problem, de hyppigst møder hos Orbicon i rådgivningen af deres kunder, omhandler netop temperaturniveau. Den ideelle temperatur til et erhvervslejemål, der anvendes til kontor, er ca. 21 til 23 °C. Hvordan dette niveau nås afgøres bedst individuelt i det pågældende erhvervslejemål, og her kan rådgivere som fx Orbicon være en stor hjælp.

Vigtigt at beholde serviceaftalen i dit erhvervslejemål

Blandt andet som effekt af finanskrisen, har mange virksomheder i de senere år, forsøgt at opnå størst mulige energibesparelser i deres erhvervslejemål. Men ifølge Peter Aufeldt er det her vigtigt ikke at skære for meget eller på den forkerte måde. Han fremhæver, at mange virksomheder har valgt at opsige deres serviceaftale på ventilationsanlægget for at spare.

”Arbejdet er så overladt til virksomhedens eget tekniske personale, der måske ikke har indsigt, tid eller lyst til at få ansvaret. I disse tilfælde bliver anlægget forsømt, og dets effektivitet ændres med tiden,” tilføjer han til magasinet NINEtoFIVE.

Med henblik på at skabe et sund indeklima, kan det derfor være en rigtig dårlig idé at spare på serviceaftalen i ens erhversvlejemål.