You are currently viewing Indret kontorrum til kreativitet og fordybelse

Indret kontorrum til kreativitet og fordybelse

Mange virksomheder har ekstra lokaler til rådighed udover kontorområderne. Disse lokaler benyttes ofte som mødelokaler, mens nogle virksomheder har kvadratmeter nok til at indrette alternative rum til fordybelse, mindfulness eller kreativitet.

Farverige lokaler

En mulighed er at indrette et rum med farver, så din virksomheds kreative medarbejdere kan få et inspirerende rum, hvor de kan trække sig ind, når de har brug for en tænkepause. Det er individuelt, hvad der inspirerer medarbejderne i en virksomhed. I nogle kreative virksomheder kan farverige og legende rum være det bedste og mest motiverende. Men i selvsamme kreative virksomheder kan der også være medarbejdere, der får de bedste ideer i neutrale rum med lyse farver. Det kan være svært at indrette et erhvervslokale således, at alle medarbejdernes individuelle behov tilgodeses. Oftest er det nødvendigt at tænke praktisk og se, hvilket rum der er mest brug for. Er der tale om et reklamebureau, kan et farverigt rum være vejen frem. Er der tale om et lokale i en økonomiafdeling i en større virksomhed, er der måske mere behov for et rum med lys og rene linjer, hvor medarbejderne kan trække sig hen og fordybe sig, hvis de har brug for ro.

Uformelle mødelokaler

Og hvad angår ro kan det også være en mulighed at indrette et rum med behagelig stemning, hvor det er muligt at sidde i sofaer, sækkestole eller andet behageligt. På den måde kan rummene bruges til uformelle møder, som skaber en helt anden stemning internt i virksomheden. Den uformelle stemning kan gøre, at for eksempel en leder og en assistent i en virksomhed kan føle, de er i øjenhøjde med hinanden og derved få nogle mere udbytterige samtaler. At indrette et rum med sofaer kræver, at der er tillid til medarbejderne i virksomheden. Rummet skal optimere arbejdsdagen ved at give medarbejderne et sted at få et pusterum eller en alternativ arbejdsplads, men skal ikke fungere som et område, hvor medarbejderne driver den af og skjuler sig for arbejdsopgaverne. Derfor er det vigtigt at vurdere, hvilken type virksomhed man har med at gøre og hvilken type medarbejdere, der arbejder der, når et kontor skal indrettes.

Visuelle effekter

I mødelokaler kan en enkel idé være at placere forskellige farvede tuscher og kuglepenne på både mødebordet og tavlen. På den måde er det muligt for medarbejderne at bruge forskellige farver til at organisere tavlens indhold til møderne. Visuelle effekter fungerer godt for nogle medarbejdere og er en måde at huske på. For eksempel kan hver enkelt medarbejders opgaver inddeles efter en farve, således det er nemmere at huske visuelt, hvilke opgaver der blev givet til hvem på mødet. Nogle tænker og husker også bedre, når de har mulighed for at sidde og tegne under møder. Udover det praktiske i farvede tuscher er det videnskabeligt bevist, at farver øger glæden – og hvem vil ikke gerne have glade medarbejdere?