You are currently viewing Ny skole i Carlsberg Byen

Ny skole i Carlsberg Byen

Før var der lagerlokaler leje og udelukkende erhverv.

Nu skal der så opføres en Europaskole i Carlsberg Byen, og det er tanken at Sankt Annæ Gymnasium med tiden flytter derud ligeledes.