You are currently viewing Kontorhotellet er kommet for at blive

Kontorhotellet er kommet for at blive

I langt de fleste byer er der mange lokaler, som er for store til mindre virksomheder. Det betyder, at mindre virksomheder ikke har muligheden for at finde de lokaler, som de reelt set har behov for, fordi lejen kan være for dyr. I løbet af senere år er der heldigvis fundet løsninger på dette. Større lokaler får nemlig bare flere lejere, og på den måde giver det et kontormiljø på tværs af mindre virksomheder.

Kontorbygningen bliver til kontorhotellet

Hvad end det kaldes for en kontorbygning eller et kontorhotel, så er princippet og brugen af denne stort set det samme. Langt de fleste nye iværksættere har ikke økonomien fra start til at leje sig ind i store og flotte lokaler. Det betyder ikke, at de ikke har behovet for det. Derfor er det også blevet langt mere populært at leje sig ind på disse iværksætter-kontorer i såkaldte kontorbygninger. 

Et kontorhotel vil mange gange allerede være udstyret med de fleste basale kontormøbler, og som lejer skal man kun ’flytte ind’ med det nødvendige for den pågældende virksomhed. Dette varierer ganske vist blandt de mange kontorbygninger, der findes rundt i landet. Det anbefales derfor, at der altid laves research på, hvilke faciliteter der er behov for i den pågældende kontorbygning.

Kontorhotellet for alle

Siden Coronaens udbrud har mange også opdaget glæden ved at arbejde hjemme. Det betyder også, at kontormiljøet har ændret sig. Kontorhotellet er også en løsning for mange selvstændige, som hidtil har brugt privatadressen som kontordomicil. Ved at leje sig ind i et kontorhotel er der ikke samme forpligtelse til at møde ind på det faste kontor hver dag som så mange andre steder. Men fordelene er tydelige. Der er et fællesskab i kontorhotelmiljøet, hvor mange forskellige typer af arbejde pludselig mødes og kan sparre med hinanden. Det giver et samarbejde på kryds og tværs af virksomheder og ’kollegaer’, som man måske ikke ville have opnået hjemme fra privatkontoret.

Lejeperioderne i diverse kontorbygninger kan variere meget. Det er derfor altid en god ide at lave den rette undersøgelse for de behov, man som selvstændig eller iværksætter har til pågældende kontorhotel. Det kan også være en god ide at besøge de mange kontorbygninger for at møde de kommende ’kollegaer’, og for at se hvilket arbejdsmiljø der passer bedst til den begyndende virksomhed. Nogle gange kan det være et så simpelt spørgsmål om, hvorvidt der er en kaffemaskine tilgængelig, der er den afgørende faktor.