You are currently viewing Forskerpark og kontorer i Navitas i Aarhus

Forskerpark og kontorer i Navitas i Aarhus

En ny forskerpark, Navitas Science & Innovation, skal over de kommende fem år indrettes i det 34.000 m² store nybyggeri Navitas, der blev indviet i september på havnen i Aarhus.

Vækstforum Midtjylland har i sensommeren indstillet til Regionsrådet for Region Midtjylland at afsætte 15 mio. kr. til en fremtidig forskerpark med fokus på grøn energi.

Den kommende forskerpark skal ligge sammen med det nye uddannelsesmiljø for ingeniører og maskinmestre på Aarhus Havn.

Nybyggeriet Navitas på havnearealet i Aarhus er netop blevet opført som et nyt centrum for energi, innovation og uddannelse.

Navitas kunne ved semesterstarten i september 2014 byde velkommen til mange af sine kommende 2.300 studerende, undervisere, forskere og iværksættere.

I Navitas Science & Innovation vil der tilbydes faciliteter til innovations- og iværksætteraktiviteter, hvor forskere, studerende og virksomheder kan samarbejde, og hvor studerende samtidig kan få lejlighed til at forsøge sig som iværksættere.

Læs mere om Aarhus´ ny forskerpark i det nyindviede Navitas
Den nemme genvej til ledige erhvervslejemål i Aarhus